Rezerwacja

posiada dowód osobisty – nie posiada paszportu